Vision og udviklingsstrategi - Sammen om det gode liv

I Vision og udviklingsstrategi 2022 - 2034 hæver vi blikket fra de daglige udfordringer og udstikker den retning, som Syddjurs Kommune skal udvikle sig i de kommende år

Sammen om det gode liv

Byrådet vedtog den 30. november 2022 Vision og udviklingsstrategi 2022-2034 med titlen "Sammen om det gode liv". Dokumentet har undertitlen: 

"Borgere, erhvervsliv og medarbejdere i Syddjurs Kommune møder hinanden med nysgerrighed og engagement og skaber i fællesskab rammerne for det gode liv i hele Syddjurs."

Visionen indeholder fem temaer med tilhørende pejlemærker. De fem temaer er:

  1. Erhvervsliv og arbejdsmarked i udvikling
  2. Liv i naturen
  3. Bæredygtig bosætning
  4. Kultur, fællesskaber og velfærd for alle
  5. Lokaldemokrati og inddragelse

Se den fulde tekst inklusive pejlemærker i linket herunder. Herunder kan du også finde Forudsætningsredegørelsen til Vision og udviklingsstrategi. Den indeholder statistisk vidensgrundlag, planredegørelse og redegørelse for miljøvurdering. 

Ledelsessekretariatet

Mandag-Tirsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft