Pårørende

Denne side henvender sig til dig, som er den nærmeste pårørende til en borger med en fysisk eller psykisk sygdom.
 
Syddjurs Kommune har ansat en Pårørendevejleder
- find information om tilbud for dig som pårørende under menuen "Pårørendevejleder" i bjælken til venstre

 

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighed er en forudsætning for, at vi kan opleve ligeværd i mødet med hinanden - også når man bliver ældre eller har brug for hjælp grundet sygdom. Værdighed er ikke noget, man skal gøre sig fortjent til, og det er ikke noget, vi tager for givet. Derfor er Syddjurs Kommunes Værdighedspolitik 2016-2020 udarbejdet med visionen om et værdigt liv for alle. Værdighedspolitikken blev godkendt i Byrådet d. 30. maj 2018. Du finder den vedhæftet som dokument nederst på siden.

Pårørende i fokus

I kommunens Værdighedspolitik står Pårørende som et centralt fokusområde. Vi ved, at de pårørende yder et meget vigtigt bidrag, når de hjælper ældre svækkede eller syge familiemedlemmer. Som pårørende til en alvorlig syg eller svækket borger står man over for udfordringer af økonomisk, følelsesmæssig, praktisk og tidsmæssig art, hvis man samtidig skal finde overskuddet til at passe på sit eget helbred og egen livskvalitet.

Syddjurs Kommune anerkender og respekterer de pårørendes indsats og vigtige plads i borgerens liv. Vi vil skabe tryghed og værdighed for både borgeren og de pårørende, når livssituationen ændrer sig på grund af sygdom eller funktionstab. Vi ønsker at fremme et godt samarbejde, da det gode samarbejde gør det nemmere at tale om både dét, der er godt og dét, der er svært.

 

Opdateret: 20-08-2019 09:28

Kontakt