Giv et praj

Hvis du oplever fejl eller mangler på kommunens arealer og veje, kan du hjælpe os ved at melde det ind til os.

 

Akutte hændelser på vejområdet:

Udenfor kommunens normale arbejdstid kan kommunens borgere ringe til Falck ved akut opståede uheld/skader/hændelser

Falck fjerner/flytter genstande der er til akut fare for trafikken. Dette gælder væltede træer, døde dyr og nedfaldne genstande på vejbanen, når disse er til gene for trafikken. Falck sørger desuden for midlertidig afspærring af pludseligt akut opståede huller eller ituslåede kloakdæksler i kommunens veje og gader.

Falck videregiver henvendelser til kommunen efter aftalte forholdsordrer.

Ved akutte hændelser på vejområdet udenfor kommunens normale arbejdstid kontaktes Falck på 70 10 20 30

Ved akutte hændelser på vejområdet indenfor kommunens normale arbejdstid kontaktes kommunen på 87 53 50 00

Ved ikke akutte hændelser på vejområdet udfyldes nedenstående skabelon. Kommunen håndterer herefter hændelsen. 

Vær opmærksom på at fejl og mangler i gadebelysning skal indberettes hos Aura. 

Trafik og Anlæg

Mandag-Tirsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00