Demensboliger

Borgere med demens med særlige behov, kan søge en demensplejebolig

For dig med demens, kan der være særlige behov for den daglige omsorg og pleje, som understøttes bedst i vores demensplejeboliger på Frejasvænge, Kolind.

Ved ansøgning til demensplejebolig skal der udarbejdes en demensstatus af demensteamet som vedlægges boligansøgningen. 

Følgende kriterier indgår i den individuelle vurdering til en demensplejebolig:

  • Borgeren har demenslignende symptomer, hvor egen læge og Demensteam har vurderet, at borgeren har behov for en særlig demensfaglig indsats.
  • Borgeren har en udadreagerende og uroskabende adfærd, der er præget af demens eller have behov for at blive skærmet for at forebygge, at borgeren får en uroskabende adfærd.
  • Borgeren har ud over den grundlæggende pleje brug for en speciel pleje og omsorg med særlige holdninger, normer og medarbejdere med en specialviden om demens.
  • Borgeren har brug for særlige aktiviteter tilrettelagt til borgere med demensproblematik.


Ønskes en demensplejebolig i en anden kommune, skal du først godkendes i Syddjurs Kommune (samme kriterier og procedure som ovenfor). Afgørelsen og relevante sagsakter sendes direkte videre til den ønskede kommune. Den ønskede kommune vurderer på ny sagen efter deres kriterier og fremsender afgørelsen.
 

Sundhed og Ældre Visitation

Mandag-Tirsdag

09:00 - 11:00

Torsdag-Fredag

09:00 - 11:00