Bolig til ældre

Syddjurs Kommune tilbyder forskellige boligformer til dig, der har brug for særlige fysiske rammer. Her kan du læse mere om boligformer, kriterier for tildeling af bolig og hvordan du søger.

Demensboliger

Borgere med demens med særlige behov, kan søge en demensplejebolig.

Plejebolig, Ældrebolig og Handicapvenlige boliger

Før du kan komme i betragtning til en visiteret ældrebolig, handicapvenlig bolig eller plejebolig, bør du læse kriterierne, som du finder på denne side.

Plejehjem

Her kan du læse om kommunens fem plejehjem

Plejehjemsbestyrelser

Her kan du læse om plejehjemsbestyrelser i Syddjurs Kommune.

Tilsyn i Plejeboliger

Uanmeldte servicefaglige tilsyn skal sikre, at borgerne i plejebolig får den pleje og praktiske hjælp, samt træning, som de er berettiget til efter serviceloven og ud fra det kommunale serviceniveau.