Bolig til ældre

Syddjurs Kommune tilbyder forskellige boligformer til dig, der har brug for særlige fysiske rammer. Her kan du læse mere om boligformer, kriterier for tildeling af bolig og hvordan du søger.

Boligkonference for seniorer og ældre

Vær med til at skabe et fælles afsæt for udviklingen af fremtidens boformer på konference i Kolind+ den 4. april 2022

Demensboliger

Borgere med demens med særlige behov, kan søge en demensplejebolig.

Plejebolig, Ældrebolig og Handicapvenlige boliger

Før du kan komme i betragtning til en visiteret ældrebolig, handicapvenlig bolig eller plejebolig, bør du læse nedenstående kriterier. Nederst på siden kan du ansøge om ældre- eller plejebolig.

Tilsyn i Plejeboliger

Uanmeldte servicefaglige tilsyn skal sikre, at borgerne i plejebolig får den pleje og praktiske hjælp, samt træning, som de er berettiget til efter serviceloven og ud fra det kommunale serviceniveau.