Ansøg om boligændringer

Du kan ansøge om en boligændring hvis du har varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og hvis boligændring er nødvendig

Ældre og handicappede, der oplever, at boligen skaber forhindringer i hverdagen, kan søge om boligændring.
Du skal have en varig lidelse for at få bevilget en boligændring, og boligændringen skal være en nødvendighed for, at du kan opholde dig i boligen.
 

Boligindretning kan f.eks. være fjernelse af dørtrin eller udvidelse af døråbning. Men det kan også handle om større ændringer, der involverer arkitekt og håndværkere

I de fleste tilfælde vil det være nødvendigt at visitator kommer hjem til dig, og ser din bolig for at vurdere hvilke ændringer der er nødvendige og mulige. Du har ret til en bisidder (en pårørende, en ven eller en repræsentant fra en patientorganisation), når visitator besøger dig. Afgørelse om boligændring træffes på baggrund af en samlet vurdering af din situation.

Ved ændringer i lejeboliger søger kommunen om tilladelse til ændringerne hos udlejeren.

Kommunen retablerer ikke boligændringer, hvis du selv ejer boligen.

Det er en visitator der vurderer, om betingelserne for at få boligændringer, er opfyldt i henhold til Servicelovens § 116.

Du skal være opmærksom på, at du som udgangspunkt ikke kan få dækket udgiften til en boligændring, hvis den er lavet før bevilling foreligger.

Du skal ansøge om en boligændring ved at benytte den digitale selvbetjeningløsning nederst på siden.

Sundhed og Ældre Visitation

Mandag-Tirsdag

10:00 - 15:00

Torsdag

10:00 - 17:00

Fredag

10:00 - 12:00