Hjælpemidler og Boligændringer

Læs mere om hjælpemidler og boligændringer og hvordan du søger

Hjælpemidler der udleveres Her og Nu

Har du brug for råd og vejledning om et hjælpemiddel og måske låne et hjælpemiddel med hjem med det samme?

Ansøg om hjælpemidler

Du kan ansøge om et hjælpemiddel hvis du har varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og hvis hjælpemidlet er en væsentlig lettelse i din dagligdag

Ansøg om boligændringer

Du kan ansøge om en boligændring hvis du har varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og hvis boligændring er nødvendig

Kropsbårne hjælpemidler

Læs om hvad kropsbårne hjælpemidler er, og hvordan du søger via vores selvbetjeningløsning

Levering, afhentning og reparation af hjælpemidler

Det er Hjælpemiddelcenteret der sørger for at levere, afhente og reparere dine hjælpemidler, mens du selv står for den daglige rengøring og vedligeholdelse af dine hjælpemidler

Klagevejledning

Hvis du ikke er tilfreds med en afgørelse, kan du læse her hvordan du klager