Ansøg om hjælpemidler

Du kan ansøge om et hjælpemiddel hvis du har varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og hvis hjælpemidlet er en væsentlig lettelse i din dagligdag

Du kan låne et hjælpemiddel, hvis hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe en varig eller midlertidig funktionsnedsættelse og kan lette dagligdagen i dit hjem.

Der findes 2 typer af hjælpemidler

Genbrugshjælpemidler
Er som oftest brugte og bevilges som udlån. Dvs. du kan låne hjælpemidlet så længe du har brug for det, og skal returnere det efter endt brug. Det kan fx være kørestol, rollator, toiletforhøjer, høretekniske hjælpemidler m.m.

Forbrugsgoder
Er produkter som forhandles bredt til den almindelige befolkning, men som ikke indgår i sædvanligt indbo. Det kan fx være el-scootere, el-cykler, m.m.
Som hovedregel skal du selv betale 50 % af udgifterne til forbrugsgodet, og det tilhører derefter dig.

 

Det er en visitator der vurderer, om betingelserne for at få et hjælpemiddel, er opfyldt i henhold til Servicelovens § 112 og yder i så fald hjælp til anskaffelse af det bedst egnede og billigste hjælpemiddel.

Du skal være opmærksom på, at du som udgangspunkt ikke kan få dækket udgiften til et hjælpemiddel, hvis det er anskaffet før bevilling foreligger.

Du skal ansøge om et hjælpemiddel ved at benytte den digitale selvbetjeningsløsning. 
Det er også muligt at kontakte Visitationen til Sundhed og Ældre. 

Sundhed og Ældre Visitation

Mandag-Tirsdag

10:00 - 15:00

Torsdag

10:00 - 17:00

Fredag

10:00 - 12:00