Kropsbårne hjælpemidler

Læs om hvad kropsbårne hjælpemidler er, og hvordan du søger via vores selvbetjeningløsning

Kropsbårne hjælpemidler er standardprodukter eller særligt fremstillede kropsbårne produkter, der er fremstillet med henblik på at afhjælpe følgerne af en varig permanent lidelse, hvor alle behandlingsmuligheder er udtømte.

Eksempler på kropsbårne hjælpemidler:

  • Proteser (arm,ben,bryst)
  • Paryk/toupe
  • Ortopædisk fodtøj (takstreguleret egenbetaling), indlæg/skoforhøjelse på eget indkøbt fodtøj
  • Ortoser, bandager, skinner, korsetter, brokbandage og halskrave
  • Diabetes hjælpemidler, hvis man selvstændigt kan varetage opgaven uden hjælp fra hjemmesygeplejen
  • Stomi: kolostomi, ileostomi, urostomi 

Hjælpemidler tildeles efter en individuel konkret vurdering, når det i væsentlig grad kan afhjælpe midlertidige eller varige funktionsnedsættelse og er en lettelse i din dagligdag. 

Det er en visitator der vurderer, om betingelserne for at få et hjælpemiddel er opfyldt i henhold til Servicelovens § 112, og vi yder i så fald hjælp til anskaffelse af det bedst egnede og billigste hjælpemiddel.

Hvis du vælger en anden type end den du er berettiget til, skal du selv betale differencen. Differencen skal afregnes direkte med leverandøren.

Du skal være opmærksom på, at du som udgangspunkt ikke kan få dækket udgiften til et hjælpemiddel, hvis det er anskaffet før bevilling foreligger.

Du skal ansøge om et hjælpemiddel ved at benytte den digitale selvbetjeningløsning.

Kompression/støttestrømper

Hvis du har brug for støttestrømper, skal din læge henvise til det og derefter er det Sygeplejen Syddjurs, der håndterer det.

Sygeplejen Syddjurs

Mandag-Tirsdag

09:00 - 11:00

13:00 - 15:00

Onsdag

09:00 - 12:00

Torsdag-Fredag

09:00 - 11:00

13:00 - 15:00

Inkontinens

Lider du af inkontinens og har behov for eksempelvis bleer, katetre urinposer eller lignende, håndteres det af kommunens kontinens sygeplejerske.

Kontakt krobsbårne hjælpemidler for yderligere information. 

Kropsbårne hjælpemidler

Mandag-Tirsdag

09:00 - 11:00

Torsdag-Fredag

09:00 - 11:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft

Leverandør og frit valg

Hvert 4. år indgår kommunen indkøbsaftale efter gældende regler på området.
Dette betyder, at kommunen bevilger produkter ud fra denne gældende indkøbsaftale.

Hvis du ønsker at benytte det frie valg, skal du give kommunen besked.
Du har mulighed for at benytte en anden leverandør end den, som kommunen foreslår. Du har også
mulighed for at købe et dyrere hjælpemiddel end det, som kommunen har bevilliget.

Støtten ydes efter regning, dog højst med et beløb svarende til prisen på det hjælpemiddel som
kommunen har vurderet som det bedst egnede og billigste hjælpemiddel.

Din adgang til frit at vælge leverandør gælder ikke, hvis kommunen kan stille et hjælpemiddel til
rådighed, som er fuldstændig identisk med det hjælpemiddel, som du ønsker at anskaffe fra en
anden leverandør.

Det vil altid fremgå af bevillingen hvilken leverandør, kommunen har indgået indkøbsaftale med.

Kropsbårne hjælpemidler

Mandag-Tirsdag

09:00 - 11:00

Torsdag-Fredag

09:00 - 11:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft