Levering, afhentning og reparation af hjælpemidler

Det er Hjælpemiddelcenteret der sørger for at levere, afhente og reparere dine hjælpemidler, mens du selv står for den daglige rengøring og vedligeholdelse af dine hjælpemidler

Har du spørgsmål om levering eller afhentning af dine hjælpemidler, eller har du brug for reparation af et hjælpemiddel, skal du kontakte Hjælpemiddelcenteret.  

Reparation af genbrugshjælpemidler

Syddjurs Kommune Hjælpemiddelcenter yder hjælp til nødvendige reparationer af udlånte genbrugshjælpemidler. I de tilfælde hvor et genbrugshjælpemiddel skal udskiftes, kan der være behov for en ny vurdering af sagsbehandleren, af berettigelsen af hjælpemidlet.


Vedligeholdelse af genbrugshjælpemidler

Du er selv ansvarlig for at vedligeholde og rengøre det udlånte hjælpemiddel, og eventuelle udgifter i forbindelse med dette, påhviler dig.

Du er derfor, som udgangspunkt, ansvarlig for at lappe dæk på en udlånt kørestol og sikre tilstrækkelig luft i dækkene.

Dog ydes der hjælp til udskiftning af dæk og slanger til kørestole, hvis der er behov for mere end én årlig udskiftning – dette uanset antallet af kørestole,du har. Du betaler selv den første årlige udskiftning, og skal kunne fremvise kvittering for udgiften til dette. Herefter vurderes det af sagsbehandleren, om der er tale om et reelt behov for udskiftning.

Forbrugsgoder

Et forbrugsgode vil i langt de fleste tilfælde blive din ejendom, og derved vil ansvaret for vedligeholdelse, reparation og udskiftning overgå til dig

Hjælpemiddelcenteret

Mandag-Tirsdag

09:00 - 12:00

Torsdag-Fredag

09:00 - 12:00

Gråskegårdevej 2 B, Tirstrup - 8400 Ebeltoft