Børn og unge

Magtanvendelse over for børn og unge må kun anvendes, hvis der er hjemmel til det og må aldrig erstatte omsorg og socialpædagogisk bistand

Magtanvendelse skal begrænses til det absolut nødvendige og skal i øvrigt stå i et rimeligt forhold til det, der søges opnået hermed. Der skal være proportionalitet mellem indgreb og formål. Magtanvendelse må således kun bruges undtagelsesvist.

Borgerservice

Mandag-Tirsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft