Magtanvendelse

I Syddjurs Kommune arbejder vi for at undgå magtanvendelse. Der er dog situationer, hvor det af hensyn til den enkeltes værdighed, sociale tryghed eller sikkerhed kan være nødvendigt at anvende magt eller tvang. Læs mere om, hvordan Syddjurs Kommune agerer i forhold til magtanvendelse.

Læsevejledning

Du kan med fordel læse denne læsevejledning, inden du læser videre om magtanvendelse i Syddjurs Kommune.

Generelt om magtanvendelse

Læs mere hvad magtanvendelse er og hvordan det anvendes i nødsituationer.

Retsgrundlag

Læs mere om retsgrundlaget for magtanvendelse.

Børn og unge

Magtanvendelse over for børn og unge må kun anvendes, hvis der er hjemmel til det og må aldrig erstatte omsorg og socialpædagogisk bistand.

Voksne med varig nedsat psykisk eller nedsat funktionsevne

Læs mere om reglerne om brug af magt over for voksne med f.eks. betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne.