Læsevejledning

Du kan med fordel læse denne læsevejledning, inden du læser videre om magtanvendelse i Syddjurs Kommune

Instruksen er opdelt i følgende afsnit:

  • En generel instruks, som omhandler de grundlæggende regler og betingelser for magtanvendelse, herunder information om, hvad magtanvendelse er.
  • En række specifikke instrukser, der omhandler de mulige magtanvendelser, som er hjemlet i servicelovens kapitel 24.
  • En beskrivelse af magtanvendelse overfor voksne efter lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile.
  • En beskrivelse af særlige regler for magtanvendelse i forhold til børn og unge.

Udover denne instruks, kan der på skoleområdet være supplerende lokale retningslinjer udarbejdet af lokale MED-udvalg. Disse skal ses som supplement til denne instruks og skal selvsagt ligge inden for rammerne af denne instruks.

Borgerservice

Mandag-Tirsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft