Retsgrundlag

Læs mere om retsgrundlaget for magtanvendelse

  • Straffeloven (LBKG nr. 1052 af 4/7 2016) – bestemmelser om nødret og nødværge.

  • Serviceloven (LBKG nr. 1284 af 17/11 2011).

  • BEK nr. 1140 af 29/08-2016 om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven.

  • Vejledning nr. 8 til serviceloven af 15. februar 2011 om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne (vejledning nr. 10367 af 13. december 2016).

  • Lov nr. 1707 af 20. december 2017 om voksenansvar for anbragte børn og unge (træder i kraft d. 1. januar 2017).

  • Bekendtgørelse nr. 697 af 23. juni 2014 om fremme af god orden i folkeskolen.

  • Straffelovens § 13 (nødværge)

  • Straffelovens § 14 – nødret

  • Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen (nr. 697 af 23. juni 2014)

Borgerservice

Mandag-Tirsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft