Voksne med varig nedsat psykisk eller nedsat funktionsevne

Læs mere om reglerne om brug af magt over for voksne med f.eks. betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne

Loven omfatter borgere over 15 år med en varigt nedsat psykisk eller kognitiv funktionsevne, f.eks. mentalt retarderede, udviklingshæmmede, patienter med demens, hjerneskadede m.v.

Det er kun borgerens ansvarlige læge eller tandlæge, der kan beslutte og ordinere tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile borgere over 15 år. Tvangsbehandling skal kun anvendes, når det står klart, at borgeren vil få forringet sit helbred væsentligt, hvis han eller hun ikke bliver behandlet.

Tvangstiltagene skal være mindst muligt indgribende, og skal stå i et rimeligt forhold til behovet for behandling. Det er altid den ansvarlige læge eller tandlæge, der beslutter, hvilke tvangstiltag der skal anvendes. Beslutningen er gyldig i den periode der er nødvendig for behandlingen og højst i 4 måneder.  

Personalet må kun anvende de tvangsindgreb, som lægen har ordineret og det må aldrig erstatte andre beroligende eller forebyggende tiltag. Bemærk, at det ikke er tilladt at bruge hjælpemidler, f.eks. bælte til fiksering eller andet til fastholdelse af borgeren. Hvis det er vanskeligt at gennemføre en ordineret tvangsbehandling skal personalet kontakte nærmeste leder.

Informeret samtykke

Den læge eller tandlæge, der ordinerer tvang i forbindelse med behandling af en varigt inhabil patient, skal indhente et informeret samtykke fra en pårørende, en værge eller en fremtidsfuldmægtig for patienten, før behandlingen igangsættes.

Borgerservice

Mandag-Tirsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft