Vedligeholdende træning

Vi tilbyder træning med sundhedsfagligt personale til dig, der er visiteret til vedligeholdende træning

Vedligeholdende træning

Vedligeholdende træning er et tidsafgrænset tilbud, som skal hjælpe dig med at bevare dit nuværende aktivitetsniveau så længe som muligt. 

For at du kan søge om et forløb med vedligeholdende træning, skal du opfylde følgende krav:

  • Du skal have folkeregisteradresse i Syddjurs Kommune.
  • Du har brug for hjælp til at træne dine færdigheder. 

Du kan f.eks. have brug for Vedligeholdende træning, hvis du har sværere ved at komme omkring og gøre de ting, som du plejer, eller har sværere ved at overskue hverdagens gøremål, som du plejer. 

Det vedligeholdende tilbud kan bestå i fysisk, kognitiv træning og/eller aktiviteter, du laver sammen med andre.

Vi lægger vægt på, at der på alle hold vil være fokus på det fysiske, psykiske og sociale.

Vedligeholdende træning kan f.eks. være træning af:

  • balance
  • koordination
  • bevægelighed
  • muskelstyrke
  • almindelige daglige færdigheder
  • mentale funktioner som hukommelse, opmærksomhed og koncentration.

I starten af forløbet vil vi tage en snak om dine mål, behov og ressourcer og derudfra tilrettelægge dit forløb.

Vi vil også løbende evaluere dit udbytte af træningen/aktiviteten.

Den vedligeholdende træning vil som udgangspunkt vare tre måneder. Når du afslutter din træning, vil du få vejledning i, hvordan du selv kan vedligeholde dit funktionsniveau via træning og øvelser eller aktiviteter og fællesskaber i dit lokalområde.

 

Ansøgning om Vedligeholdende træning

 

For at søge om Vedligeholdende træning, skal du kontakte Visitationen. 

Kørsel

Her kan du få Vedligeholdende træning

Sundhed og Ældre Visitation

Mandag-Tirsdag

10:00 - 15:00

Torsdag

10:00 - 17:00

Fredag

10:00 - 12:00