Ældre

Her kan du læse mere om hjemmehjælp, hjælpemidler, ældreboliger, kørselsordning, aktiviteter og meget mere

Alfabetisk overblik for seniorer

Her får du et alfabetisk overblik med genveje til relevant information for ældre og seniorer

Aktivitetscentre og Caféer

Mødesteder for pensionister, efterlønnere og førtidspensionister. Foreninger er også velkomne

Bolig til ældre

Syddjurs Kommune tilbyder forskellige boligformer til dig, der har brug for særlige fysiske rammer. Her kan du læse mere om boligformer, kriterier for tildeling af bolig og hvordan du søger

Ensomhed hos ældre

Føler du dig alene, savner du nogen at være sammen med eller snakke med? Læs her hvem du kan kontakte

Forebyggende hjemmebesøg

Samtaler om aktiviteter, trivsel og helbred til dig, der er fyldt 65 år eller er ældre end det

Hjælpemidler og Boligændringer

Læs mere om hjælpemidler og boligændringer og hvordan du søger

Kørselsordninger

Her kan du finde information om de forskellige kørselstilbud

Livssamtaler

Samtaler for dig der er 65 år eller ældre end det

Mad og Måltider

Syddjurs Kommune har en række tilbud til dig, som bor i egen bolig og har brug for støtte omkring dine måltider. Har du behov for hjælp til madlavning, kan du blive visiteret til at få leveret mad fra Syddjurs Kommune

Magtanvendelse

I Syddjurs Kommune arbejder vi for at undgå magtanvendelse. Der er dog situationer, hvor det af hensyn til den enkeltes værdighed, sociale tryghed eller sikkerhed kan være nødvendigt at anvende magt eller tvang. Læs mere om, hvordan Syddjurs Kommune agerer i forhold til magtanvendelse

Pårørende

Er du pårørende til en borger med en fysisk eller psykisk sygdom? Her kan du læse mere om støtte og rådgivning

Pension

Find oplysninger om folkepension, delpension og økonomiske støttemuligheder

Pleje og praktisk hjælp

Et tilbud til dig, der på grund af fysiske eller psykiske vanskeligheder har behov for hjælp til personslig og/eller praktisk hjælp

Sorg

Her kan du læse om muligheder for støtte, råd og vejledning i forbindelse med sorg

Tilsynsrapporter i Sundhed og Ældre

Uanmeldte servicefaglige tilsyn skal sikre, at borgerne i plejebolig får den pleje og praktiske hjælp, samt træning, som de er berettiget til efter serviceloven og ud fra det kommunale serviceniveau

Uddannelse i sundheds- og ældreplejen

Her kan du finde information om social- og sundhedsuddannelserne i Syddjurs Kommune

Vedligeholdende træning

Vi tilbyder træning med sundhedsfagligt personale til dig, der er visiteret til vedligeholdende træning

Velfærdsteknologi - Til glæde for dig!

Læs her om velfærdsteknologi, der gør hverdagen nemmere for dig og kommunens personale