Specialpædagogisk team

I samarbejde med institutionen arbejdes der på at skabe de bedst mulige rammer for den inkluderende pædagogiske indsats

Brug for hjælp til inklusion?

Når/hvis der opstår brug for vejledning eller hjælp til inklusionen, kan der søges om hjælp til dette.

Det forventes, at institutionen har drøftet udfordringerne i institutionen og inddraget forældrene, og eventuelt har drøftet emnet på et Konsultativt møde eller Tværfaglig Forum.

Der kan søges vejledning/ressourcer til både at udvikle den pædagogiske praksis, enkelte børn, og grupper af børn, hvor man oplever, at der er hindringer for inklusion. Ressourcerne er en del af opgaveløsningen sammen med institutionens egne ressourcer.

Inden der tildeles ressourcer, skal der som udgangspunkt have været tilknyttet en inklusionsvejleder. I en overgangsperiode vil de børn, der allerede modtager støtte, fortsætte med inklusionspædagog, såfremt tildelingen forlænges.

Der kan tilbydes en inklusionsvejleder, som sammen med institutionen arbejder på at skabe bedre rammer, ser på hvilken pædagogik/struktur, der styrker mulighederne for inklusion i forhold til ressourcer og den konkrete børnegruppe. Og hvordan det enkelte barn bedst inkluderes i gruppen eller anden vejledning i forhold til behovet.

Ved fortsat behov for vejledning eller ressourcer kan der søges om at få vejledningsforløbet forlænget eller der kan tildeles en inklusionspædagog i en periode for at styrke fællesskabet og inklusionen. Der arbejdes ud fra konkrete mål som udarbejdes sammen med forældre og institution.

Borgerservice

Mandag-Tirsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft