Dagtilbud og pasning

Her kan du skrive dit barn op til pasning og læse om vores forskellige pasningstilbud til børn mellem 0 - 6 år

Øvrige muligheder for pasning

Alternativer til en fuldtidsplads i et kommunalt pasningstilbud.

Bliv pædagogisk assistentelev (PAU) i Syddjurs Kommune

Her kan du læse mere om at blive pædagogisk assistentelev i Syddjurs Kommune.

Dagplejen

Her kan du skrive dit barn op til en plads i dagplejen og finde et link til dagplejens hjemmeside.

Ofte stillede spørgsmål

Her kan du læse svar på de oftest stillede spørgsmål om reglerne for at få en dagtilbudsplads.

Oversigt over dagtilbud

Her kan du se et kort over kommunens dagtilbud.

Praktiske informationer

Her kan du læse om alt fra lukkedage, optagelsesregler, takster og visitationsudvalg.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

PPR er rådgivning af pædagogisk personale i institutioner, skoler og forældre til børn og unge med specialpædagogiske problemstillinger.

Søg om økonomisk friplads

Er husstandsindkomsten under en vis grænse, kan du søge økonomisk fripladstilskud og få en reduceret betaling for dit barns dagtilbud

Skriv dit barn op

Det er nemt at skrive dit barn op til en plads i dagpleje, vuggestue eller børnehave. Du kan også se dit barns plads på venteliste eller udmelde dit barn igen

Specialpædagogisk team

I samarbejde med institutionen arbejdes der på at skabe de bedst mulige rammer for den inkluderende pædagogiske indsats.

Sprog og sprogvurdering

Børns sproglige kompetencer grundlægges tidligt i livet og har både betydning for barnets trivsel, læring og udvikling samt skolegang og uddannelsesmuligheder.