Rekrutteringsudfordringer?

Kontakt Jobcenter Syddjurs, hvis din virksomhed har brug for hjælp til rekruttering

Jobcenter Syddjurs - Erhverv

Jobcenter Syddjurs hjælper din virksomhed med rekruttering, rådgivning og opkvalificering.

Rekruttering

Kontakt Jobcenter Syddjurs, hvis din virksomhed har brug for hjælp til rekruttering

Støtte til ansættelser

Løntilskud, fleksjob, virksomhedspraktik eller jobrotation - der er flere muligheder for støtte til ansættelser

Social ansvarlighed

Vær med til at hjælpe borgere langt fra arbejdsmarkedet i enten job eller praktik.

JobAG - Jobnet for arbejdsgivere

Vejledning til dig, der vil bruge Job AG - jobnet for virksomheder. Din mulighed for at søge blandt ledige og selv opslå en stilling, når du søger en medarbejder.

Fastholdelse på arbejdspladsen

Når en medarbejder er langvarig syg eller i risiko for at blive det, kan en tidlig indsats være med til at forkorte sygefraværet.