Støtte til ansættelser

Løntilskud, fleksjob, virksomhedspraktik eller jobrotation - der er flere muligheder for støtte til ansættelser

Virksomhedspraktik

Virksomhedspraktik er et kortere forløb uden lønudgift for virksomheden, hvor en har ledig mulighed for at afprøve nuværende eller opnå nye kompetencer.

Job med løntilskud

Med et løntilskud kan I ansætte en ny medarbejder med reduceret lønudgift for en periode. Det giver god tid til oplæring og til at få et solidt indtryk af såvel faglige som personlige kompetencer.

Fleksjob

Med en ansat i fleksjob kan virksomheder få en medarbejder på deltid, som kan hjælpe med at opfylde virksomhedens store og små behov.

Voksenlærling

Med voksenlærlingeordningen kan I oprette lærlingepladser til ledige og beskæftigede, der er fyldt 25 år med mulighed for tilskud til ansættelsen.

Jobrotation

Med jobrotationsordningen kan din virksomhed sende en eller flere medarbejdere på efteruddannelse og erstatte medarbejderne med ledige vikarer i uddannelsesperioden.

Personlig assistance og hjælpemidler

Din medarbejder kan søge om personlig assistance eller hjælpemidler, hvis der er udfordringer med at udføre konkrete opgaver i jobbet eller tage efter- eller videreuddannelse på grund af handicap.

Om VITAS

VITAS er et digitalt og brugervenligt ansøgningssystem for virksomhedsrettede tilbud.