Fleksjob

Hvis du har en varig og væsentlig nedsat arbejdsevne, kan du måske få hjælp til at blive på arbejdsmarkedet gennem et fleksjob

Fleksjob er et almindeligt arbejde i en privat eller offentlig virksomhed på særlige vilkår. 

Fleksjob er et arbejde på særlige vilkår for de personer, som har en varig og væsentlig nedsat arbejdsevne, og som ikke kan fastholde eller opnå beskæftigelse i et job på ordinære betingelser. 

Når du er ansat i et fleksjob, får du løn fra din arbejdsgiver for det arbejde, du udfører i virksomheden. Omfanget af dit arbejde kan være påvirket af nedsat tid eller nedsat effektivitet i de timer, du arbejder.

Din løn suppleres med et flekslønstilskud fra kommunen.

Fastholdelsesfleksjob

Fastholdelsesfleksjob er et fleksjob i den virksomhed, som du er eller senest har været ansat i. For at blive ansat i fastholdelsesfleksjob er der krav om, at din arbejdsplads har forsøgt at fastholde dig på ordinære vilkår herunder, at du har været ansat under de sociale kapitler eller på særlige vilkår i mindst 12 måneder forud for ansættelse i fleksjob på virksomheden.

Tilskud til selvstændig erhvervsdrivende

Tilskud til selvstændig erhvervsdrivende er en mulighed for at modtage et tilskud til virksomheden, hvis du har varige og væsentlige begrænsninger i din arbejdsevne i forhold til opgaverne i din virksomhed. 

Ledig fleksjobber

Alle ledige fleksjobvisiterede har ret til ledighedsydelse på et niveau, der er afhængigt af deres hidtidige forsørgelsesgrundlag. Ledighedsydelsen kan dog højst udgøre et beløb, der svarer til 89 pct. af dagpengenes højeste beløb.

Som ledig fleksjobber skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet og være aktiv jobsøgende.

Dette indhold kommer fra borger.dk

Hvem kan få fleksjob?

Dette indhold kommer fra borger.dk

Når du er i fleksjob

Dette indhold kommer fra borger.dk

Når du er ledig fleksjobvisiteret

Jobcenter Syddjurs

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft