Job på særlige vilkår

Du kan få et job med særlig støtte, hvis du ikke kan arbejde på almindelige vilkår

Fleksjob

Hvis du har en varig og væsentlig nedsat arbejdsevne, kan du måske få hjælp til at blive på arbejdsmarkedet gennem et fleksjob

Seniorjob

Læs om kriterierne for at få et seniorjob

Skånejob

Skånejob - løntilskud for førtidspensionister - er for dig, som ikke kan arbejde på almindelige vilkår

Job og handicap

Du kan søge om personlig assistance eller hjælpemidler, hvis du har udfordringer med at udføre konkrete opgaver i dit job på grund af dit handicap. Det kan også være, at du kan få hjælp til efter- eller videreuddannelse

Socialt frikort

Din kommune kan godkende dig til et socialt frikort. Med et socialt frikort kan du tjene op til 40.000 kr. skattefrit