Skånejob

Skånejob - løntilskud for førtidspensionister - er for dig, som ikke kan arbejde på almindelige vilkår

Er du førtidspensionist, har du mulighed for at blive ansat i et skånejob med løntilskud, hvis du ikke kan fastholde eller opnå beskæftigelse på nedsat tid på det ordinære arbejdsmarked. Du må ikke kunne arbejde på normale vilkår, og du skal have varig nedsættelse af din funktions- og arbejdsevne.

Ansættelsen i skånejob kan være på fuld tid eller deltid, og din arbejdsgiver udbetaler lønnen til dig og modtager et løntilskud fra kommunen.

Skånejob foregår på særlige vilkår og tager udgangspunkt i, hvad du kan klare fysisk og/eller psykisk.

Et skånejob er normalt med nedsat arbejdstid, og der gælder særlige regler vedr. aflønning i et skånejob, hvor lønnen normalt er betydeligt lavere end normal overenskomstmæssig aflønning.

Til gengæld modtager du fortsat din førtidspension samtidig med skånejobbet.

Du skal selv finde dit skånejob.

Dette indhold kommer fra borger.dk

Jobcenter Syddjurs

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft