Nødtelefon

Find akutnumre hvis du har brug for hjælp udenfor almindelig åbningstid.

Nødtelefonnumre

Beskrivelse

Nummer

Alarm: 112
Hvis du akut har brug for hjælp fra ambulance, politi eller brandvæsen.

112

Politi: 114
Servicenummer til politiet i hele landet, hvis henvendelsen ikke er akut eller hastende.

114

Østjyllands Politi: 

87 31 14 48

Lægevagt, skadestue & akutklinik

70 11 31 31

Akuttilbuddet i Syddjurs Kommune: 
Telefonisk rådgivning alle dage i tidsrummet kl. 15.00-22.00.
Uden for åbningstid kontaktes Syddjurs Kommunes Callcenter,
der vil være behjælpelig med omstilling til relevante medarbejder.
Se Callcenterets åbningstider nedenfor.
Tilbuddet er for alle borgere over 18 år som oplever en akut psykisk krise. 

51 35 64 76

Sundhedsplejerskens telefonvagt Region Midt: 
Åbent hver dag kl. 17 – 19.

70 20 80 18

Hjemmesygeplejen i Syddjurs Kommune:
Hvis du har brug for sygepleje, planlagt eller akut.

87 53 60 00

Tandlægevagten: 
Du kan kontakte tandlægevagten uden for din egen tandlæges åbningstid

40 51 51 62

Beredskab og Sikkerhed:
Det fælleskommunale beredskab og sikkerhed

89 15 21 12

Borgerservice

Mandag-Tirsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft