Nødtelefon

Find akutnumre, hvis du har brug for hjælp udenfor almindelig åbningstid

Nødtelefonnumre

Beskrivelse

Nummer

Alarm: 112
Hvis du akut har brug for hjælp fra ambulance, politi eller brandvæsen.

112

Politi: 114
Servicenummer til politiet i hele landet, hvis henvendelsen ikke er akut eller hastende.

114

Østjyllands Politi: 

87 31 14 48

Beredskab og Sikkerhed:
Det fælleskommunale beredskab og sikkerhed

89 15 21 12

Oversvømmelser og eller akutte/trafikfarlige hændelser

Vejledning

Lægevagt, skadestue & akutklinik

70 11 31 31

Akuttilbuddet i Syddjurs Kommune: 
Telefonisk rådgivning alle dage i tidsrummet kl. 15.00-22.00.
Uden for åbningstid kontaktes Syddjurs Kommunes Callcenter,
der vil være behjælpelig med omstilling til relevante medarbejder.
Se Callcenterets åbningstider nedenfor.
Tilbuddet er for alle borgere over 18 år som oplever en akut psykisk krise. 

51 35 64 76

Hjemmesygeplejen i Syddjurs Kommune:
Hvis du har brug akut sygepleje udenfor telefontid.

51 50 15 37

Tandlægevagten Aarhus: 
Du kan kontakte tandlægevagten uden for din egen tandlæges åbningstid

23 62 02 01

Borgerservice

Mandag-Tirsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft