Haveaffald

Regler for afbrænding af haveaffald

Du må ikke brænde haveaffald, som for eksempel blade, ukrudt og grene. Du kan i stedet køre dit haveaffald på genbrugspladsen, hvor det bliver komposteret, eller du kan kompostere det hjemme.

Du må gerne lave et mindre bål på en bålplads med rent, tørt brændsel, uden det generer andre. Det er tilladt at brænde rent og tørt haveaffald Sankthansaften.

Når du laver bål, skal du tage hensyn til brandmyndighedernes bestemmelser om mængder, afstandskrav og eventuelle lokale eller tidsbegrænsede forbud. 

Miljø og Klima

Mandag-Onsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft