Affald

Her finder du oplysninger om affald hos private

Byggeaffald

Læs her hvordan du skal forholde dig, hvis du skal nedrive, renovere eller vedligeholde bygninger og anlæg

Genbrugsstation

Find din nærmeste genbrugsstation på Reno Djurs' hjemmeside

Haveaffald

Regler for afbrænding af haveaffald

Knust asfalt

Du skal i de fleste tilfælde have en tilladelse til at bruge knust asfalt som belægning på veje m.v.

Regulativ for husholdningsaffald

Du kan læse om reglerne for affaldsordningerne i regulativ for husholdningsaffald

Reno Djurs

Du skal kontakte Reno Djurs, hvis du har spørgsmål til tømning af din skraldespand