Jordstyringsgebyr

Syddjurs Kommune opkræver halvårligt et gebyr, som dækker omkostningerne ved opgaver indenfor jordflytningsområdet

Kommunen opkræver et årligt gebyr på 17,30 kr. (i 2020). Gebyret dækker visse udgifter til sagsbehandling med mere i forbindelse med jordflytning, områdeklassificering.

Der opkræves gebyr med hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens § 48. Alle private ejendomme og erhvervsvirksomheder, kan pålægges et gebyr i henhold til Affaldsbekendtgørelsen.

Gebyret bliver opkrævet hos den CVR-registrerede ejer af ejendommen. For private sker opkrævningen sammen med den årlige forbrugsafregning hos den BBR-registrerede ejer.

Betaling af gebyret vil ske efter solidaritetsprincippet: ”Fælles for alle”.

Gebyret skal betales, uanset om der skal flyttes jord fra din grund, uanset om jorden er ren eller forurenet

Formålet med jordflytninger er at sikre miljø og sundhed.

Miljø og Klima

Mandag-Onsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft