Jordforurening

Her kan du læse om jordforurening

§8-tilladelsen ved arbejde på kortlagt grund

Ved bygge-og anlægsarbejde på en forurenet, kortlagt grund, skal du i nogle tilfælde have en §8-tilladelse inden du starter arbejdet

Hvad gør du når du opdager en forurening

Her finder du vejledning til hvad du skal gøre

Jordflytning

Skal du flytte jord fra en grund skal du i en række tilfælde anmelde jordflytningen til kommunen, før du kan flytte jorden

Jordstyringsgebyr

Syddjurs Kommune opkræver halvårligt et gebyr, som dækker omkostningerne ved opgaver indenfor jordflytningsområdet

Kortlægning af forurenet jord

Det er Region Midtjylland, der står for at undersøge og kortlægge forurenede grunde

Områdeklassificering

På denne side kan du læse mere om områdeklassificering