Områdeklassificering

På denne side kan du læse mere om områdeklassificering

Hvad er områdeklassificering?

Arealer med lettere forurenet jord områdeklassificeres.

Som udgangspunkt er alle byzoner i Syddjurs Kommune klassificerede som lettere forurenet jf. jordforureningslovens § 50 a

Den lettere forurening stammer for eksempel fra en forurening over længere tid fra mange kilder. Det kan være bilers udstødning, røg fra kakkelovne, brændeovne, tidligere industriers udledninger.

Er grunden områdeklassificeret?

På kortet kan du se, om en grund er områdeklassificeret. Søg en adresse frem og se status for den.

Hvornår er grunden lettere forurenet?

Grunden er lettere forurenet, når visse stoffer findes i bestemte koncentrationer i jorden. Du kan læse mere om det via linksamlingen herunder.

Flytter du jord?

Flytter du lettere forurenet jord fra en områdeklassificeret grund, skal du anmelde det via flytjord.dk. Formålet med at anmelde flytning af lettere forurenet jord er, at undgå spredning til ikke-forurenede områder.

Jordstyringsregulativ

Du kan få flere oplysninger om krav til områdeklassificeret jord og flytning af jord i kommunens regulativ for jordstyring. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Miljø & Klima på

Miljø og Klima

Mandag-Onsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft