Spildevand fra ejendomme tilsluttet offentlig kloak

Bor du i et område hvor der er offentlig kloakering, så afledes dit spildevand til det offentlige kloaknet.

Siden 2009 har det været Syddjurs Spildevand A/S som har varetaget etablering, drift og vedligeholdelse af de offentlige spildevandsledninger og renseanlæg i Syddjurs Kommune.

Det er som udgangspunkt din matrikelgrænse der er ansvarsgrænse mellem den offentlige kloakering og din private kloak, der kan dog være enkelte undtagelser.

Du er derfor selv ansvarlig for at vedligeholde og økonomiske ansvarlig for de kloakrør som ligger på din egen grund. Du er også selv ansvarlig for at dine kloakrør er funktionsdygtige og tætte.

Som boligejer i et kloakeret område, vil din ejendom overordnet være kloakeret på en af tre følgende måder:

  • Fælleskloakeret: Regn - og spildevand løber i et og samme rør til renseanlægget.
  • Separatkloakeret: Regn- og spildevand løber i hver sit rør – men det er kun spildevandet der ledes til renseanlægget. Regnvand afledes i en anden ledning til vandløb, sø eller fjord eller nedsives på egen grund i det omfang det er muligt.
  • Spildevandskloakeret: Kun spildevand løber i rør til renseanlægget, mens regnvand skal håndteres på egen grund f.eks. ved nedsivning til faskine eller til andre LAR-løsninger (lokal afledning af regnvand).

Miljø og Klima

Mandag-Onsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft