Vandløb og søer

Læs mere om definitioner, regulativer m.m. om vandløb, søer og overfladevand

Vandløb

Læs mere her om regler, definitioner m.m. i forbindelse med vandløb

Vandområdeplaner

EU har vedtaget et vandrammedirektiv, som skal sikre vandmiljøet i alle medlemslandene