Vand

Vi passer godt på grundvandet, drikkevandet og spildevandet i kommunen

Regnvand

Opsamling og genanvendelse af regnvand i husholdningen

Spildevand

Få overblik over ejendomsoplysninger og regler for private anlæg og offentlig kloakering

Svømmebade og strande

Her kan du læse mere om kommunens badestrande, svømmebade og badebroer

Vandløb og søer

Læs mere om definitioner, regulativer m.m. om vandløb, søer og overfladevand