Plejebolig, Ældrebolig og Handicapvenlige boliger

Før du kan komme i betragtning til en visiteret ældrebolig, handicapvenlig bolig eller plejebolig, bør du læse nedenstående kriterier. Nederst på siden kan du ansøge om ældre- eller plejebolig.

Kommunale Plejeboliger, Ældreboliger og Handicapvenlige boliger

Boligforening

Ud over de kommunale ældre- og plejeboliger er der også lejeboliger i boligforeninger, som er et åbent tilbud, som kan anvendes af alle borgere.

De almennyttige boligforeninger har boliger, der også lever op til den indretningsmæssige standard for ældre- og handicapboliger. 

Boligforeninger der tilbyder disse boliger er DjursBo og RandersBolig

Sundhed og Ældre Visitation

Mandag-Tirsdag

09:00 - 11:00

Torsdag-Fredag

09:00 - 11:00