Plejebolig, Ældrebolig og Handicapvenlige boliger

Før du kan komme i betragtning til en visiteret ældrebolig, handicapvenlig bolig eller plejebolig, bør du læse kriterierne, som du finder på denne side

Kommunale Plejeboliger, Ældreboliger og Handicapvenlige boliger

Boligforening

Ud over de kommunale ældre- og plejeboliger er der også lejeboliger i boligforeninger, som er et åbent tilbud, som kan anvendes af alle borgere.

De almennyttige boligforeninger har boliger, der også lever op til den indretningsmæssige standard for ældre- og handicapboliger. 

Boligforeninger der tilbyder disse boliger er DjursBo og RandersBolig

Sundhed og Ældre Visitation

Mandag-Tirsdag

10:00 - 15:00

Torsdag

10:00 - 17:00

Fredag

10:00 - 12:00