Social, psykiatri og handicap

Læs mere om én indgang, handicap, psykiatri, sagsbehandlingsfrister og rusmiddelbehandling

Én indgang

Her kan du læse om åben rådgivning, gruppeforløb, korterevarende Mestringsvejledningsforløb samt om råd og vejledning rusmidler

Akuttelefonen

Nedlagt pr. d. 1. januar 2024

Handicap - udviklingshæmmede

Aflastningstilbud for Børn og Unge, aktivitetstilbud, bostøtte i egen bolig, botilbud, BPA, ledsageordning og merudgift §100

Pårørendevejleder

Pårørendevejlederen tilbyder anonym støtte og rådgivning til dig som er pårørende til en nærtstående med langvarig og/eller kronisk fysisk eller psykisk sygdom. Du får vejledning med udgangspunkt i din aktuelle situation

Plejebolig, Ældrebolig og Handicapvenlige boliger

Før du kan komme i betragtning til en visiteret ældrebolig, handicapvenlig bolig eller plejebolig, bør du læse kriterierne, som du finder på denne side

Psykiatri

Mestringsvejledning, botilbud, aktivitets- og samværstilbud

Rusmiddelbehandling

Læs her mere om Rusmiddelcenter Syddjurs

Sagsbehandlingsfrister

Hvor lang tid går der, før du kan forvente en afgørelse på din ansøgning? Læs mere her