Social, psykiatri og handicap

Læs mere om én indgang, handicap, psykiatri, sagsbehandlingsfrister og rusmiddelbehandling

Akut telefonen

Akut telefonen er et tilbud til borgere bosiddende i Syddjurs Kommune om telefonisk rådgivning til dig eller en du kender, der står i en vanskelig psykiatrisk situation

Én indgang

Her kan du læse om åben rådgivning, gruppeforløb, korterevarende bostøtteforløb samt om råd og vejledning rusmidler

Handicap - udviklingshæmmede

Aflastningstilbud for Børn og Unge, aktivitetstilbud, bostøtte i egen bolig, botilbud, BPA, ledsageordning og merudgift §100

Handicapvenlig bolig

Før du kan komme i betragtning til en visiteret ældrebolig, handicapvenlig bolig eller plejebolig, bør du læse nedenstående kriterier. Nederst på siden kan du ansøge om ældre- eller plejebolig.

Psykiatri

Mestringsvejledning, botilbud, aktivitets- og samværstilbud

Pårørendevejleder

Pårørendevejlederen tilbyder anonym støtte og rådgivning til dig som er pårørende til en nærtstående med langvarig og/eller kronisk fysisk eller psykisk sygdom. Du får vejledning med udgangspunkt i din aktuelle situation.

Rusmiddelbehandling

Læs her mere om Rusmiddelcenter Syddjurs

Sagsbehandlingsfrister

Hvor lang tid går der, før du kan forvente en afgørelse på din ansøgning? Læs mere her.