Motionsholdet

Motionsholdet er for dig der er i den mellemste til sene fase af dit demensforløb

Motionsholdet

HVEM KAN DELTAGE

Motionsholdet kombinerer både motion, kognitiv træning og socialt samvær for dig der er i den mellemste til sene fase i dit sygdomsforløb. Deltagelsen vil bero på en løbende faglig vurdering af dit udbytte af træningen. Såfremt du ikke længere profiterer af træningen, eller at andre faktorer hindrer deltagelse, står vi klar med vejledning om andre kommunale alternativer i form af aktiviteter og aflastningstilbud.

Formålet

Formålet med træningen er at forbedre eller bevare kroppens funktioner samt øge deltagernes velbefindende. Selvom demensdiagnosen skaber begrænsninger i hverdagen, er det vigtigt at holde både kroppen og hjernen i gang, så de bevarede evner kan udnyttes til fulde. Samtidig kan meningsfulde aktiviteter skabe større livsglæde – både for dig der har demens og for dine pårørende. 

Hvad går træningen ud på

  • Den fysiske træning bliver tilpasset den enkeltes evner og eventuelle begrænsninger. Træningen indebærer bl.a. styrketræning, moderat konditionstræning og træning af balance, koordination etc. Under den fysiske træning vil vi både anvende maskiner og redskaber indendørs samt gåture/bevægelse i natur og uderum.
  • SMART Training er en fast del af tilbuddet, det er træning af hjernen via fysiske øvelser, hvor vi udfordrer og stimulerer deltagernes hukommelse og koncentration samtidig med at de træner koordination, balance og motorik.

Hvilken effekt har træning?

Den fysiske træning kan fremme koncentrationsevnen samt hvor hurtigt hjernen arbejder. Den forvedrede styrke og kondition kan understøtte den daglige funktion og fastholdelse af aktiviteter i hverdagen.

Forskning af de ikke-medicinske behandlingsmetoder ved demens påviser, at CST er den eneste ikke-medicinske behandling, som giver en væsentlig forbedring af de kognitive funktioner på linje med medicinens effekt.

Kognitiv Stimulations Terapi (CST)

I dette tilbud vil træningen af hjernen tage udgangspunkt i tilgangen fra Kognitiv Stimulations Terapi (CST), for at skabe en varieret træning som favner alle dele af mennesket med demens.

CST er et struktureret gruppeforløb, hvor målet er at aktivere og udfordre borgere med demens. Tilgangen bygger på anerkendelse og gode oplevelser gennem aktiviteter – det skal være lærerigt og underholdende at træne! Det er deltagernes mening og oplevelse, som er i centrum, hvilket styrker selvtillid og mod på deltagelse i sociale sammenhænge.

Er du forhindret i at deltage, bedes du melde afbud på telefon 2118 1282.

Praktisk

Sundhed og Ældre Visitation

Mandag-Tirsdag

10:00 - 15:00

Torsdag

10:00 - 17:00

Fredag

10:00 - 12:00