Tilbud til dig der har en demenssygdom

Syddjurs Kommune har to former for aktivitetstilbud til dig der har en demenssygdom, et halvdagstilbud og et heldagstilbud.  Vores to halvdagstilbud er Motionsholdet og Konditionsholdet. Vores heldagstilbud er Værestedet, det er placeret i Kolind og Ebeltoft. Du skal visiteres for at kunne deltage i tilbuddene for demente. Læs mere under hvert enkelt tilbud

Konditionsholdet

Konditionsholdet er til dig, der har demens i tidlig til moderat fase

Motionsholdet

Motionsholdet er for dig der er i den mellemste til sene fase af dit demensforløb

Værestedet

Værestedet er et heldagstilbud for dig der bor i Syddjurs Kommune og som lever med en demenssygdom eller har demenslignende symptomer

Andre tilbud til dig der har en demenssygdom

Her vil vi løbende fortælle om arrangementer, ture, nye tiltag mm som er målrettet dig der har en demenssygdom