Pårørende

Er du pårørende til en borger med en fysisk eller psykisk sygdom? Her kan du læse mere om støtte og rådgivning

Pårørendevejleder

Pårørendevejlederen tilbyder anonym støtte og rådgivning til dig som er pårørende til en nærtstående med langvarig og/eller kronisk fysisk eller psykisk sygdom. Du får vejledning med udgangspunkt i din aktuelle situation

Er du pårørende - barn eller ung - til en syg mor eller far?

Er du pårørende til en syg mor eller far? Læs mere om hvilke tilbud du som barn eller ung kan få, når dine forældre eller bedsteforældre er syge

Er du pårørende til en misbruger?

Er du pårørende til en, som du oplever drikker for meget? Har du brug for råd og støtte kan du få hjælp i Rusmiddelcenteret i Syddjurs Kommune

Tilbud til dig der der er pårørende til en der har en demenssygdom

Her kan du finde information om hvilke tilbud Syddjurs Kommune har, hvis du er pårørende til et menneske med demens