Sundhed og sygdom

Her kan du læse mere tilbud og ydelser på sundhedsområdet

Akuthjælp

Her finder du en oversigt over dine muligheder for akut hjælp, hvis du er blevet syg eller har været ude for et uheld.

Baggrund, tilbud og kvalitetsstandarder

Her kan du læse om hvordan Syddjurs Kommune løser opgaverne sammen med dig – og hvilke værdier, der er styrende for vores tilbud og vores samarbejde med dig.

Demenscenter Syddjurs

Velkommen til Demenscenter Syddjurs. Demensteamet hjælper dig og din familie, når demenssygdommen rammer. Demensteamet har telefontid mandag og torsdag fra kl. 9.00-11.00

Hørevejledning

Information om høreapparat, hørevejledning og hørelidelser

Patientsikkerhed

Hjælp os med at lære, hvis noget er gået galt

Pårørende

Er du pårørende til en borger med en fysisk eller psykisk sygdom? Her kan du læse mere om støtte og rådgivning.

Sundhedskort og læge

Her kan du læse om lægeskift og sundhedskort med mere.

Sygepleje, personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere om mulighederne for praktisk hjælp, pleje og vejledning

Synshjælpemidler

Find oplysninger om, hvornår du kan få støtte til briller, kontaktlinser eller øjenproteser.

Tale- og stemmeundervisning

Syddjurs Kommune tilbyder undervisning til dig, der har tale- eller stemmevanskeligheder. Undervisningen foregår på Rehabiliteringsafdelingen i Tirstrup.

Tandpleje

Information om Tandpleje til børn og voksne i Syddjurs Kommune

Uddannelse på sundheds- og ældreområdet

Her kan du finde information om social- og sundhedsuddannelserne i Syddjurs Kommune