Tandpleje 16-21 år

Kommunal tandpleje til unge og overgang til privat praktiserende tandlæge

Pr. 1.7.2022. er der vedtaget en ændring af Sundhedsloven, så unge mellem 18 og 21 år bliver omfattet af gratis kommunal eller privat tandpleje. 

Ordningen udvides med én årgang ad gangen, og starter med årgang 2004.

Du kan vælge at forsætte i den kommunale tandpleje. Hører vi ikke fra dig, indkalder vi dig i din e-boks som vi plejer. 

Du kan også vælge en privat tandlæge. Vi skal blot have besked om, hvem du vælger. Du skal være opmærksom på, at det først er gratis, når vi har lavet aftale med den private tandlæge. Større behandlinger skal godkendes inden de sættes i gang, og der kan være en egenbetaling alt afhængig af behandlingens pris.

Har du allerede valgt en privat tandlæge, men ønsker at fortsætte hos os, så kontakt os.

Går du på efterskole, er du stadig tilknyttet Tandplejen i Syddjurs kommune. De fleste efterskoler har forlængede weekender, hvor der er bedre tid til tandpleje- eller lægebesøg, og du kan f.eks. få en tid på en fredag eller en mandag.

 

Når det kommunale tandplejetilbud slutter

Vi indkalder dig til afsluttende undersøgelse, senest lige inden du fylder 22 år (hvis du er født i 2004 eller senere)

Det betyder også, at du skal vælge en privat praktiserende tandlæge, som du fremover vil gå hos.

Herefter skal du selv betale en del af udgifterne til din tandpleje – sygesikringen betaler resten.

Vi vil gerne sende et udskrivningsbrev til din nye tandlæge med oplysninger om din tandpleje indtil nu. Når du kommer til dit sidste tandeftersyn, er det derfor vigtigt, at du oplyser os om, hvilken tandlæge du ønsker fremover. På den måde sikrer vi også at du automatisk bliver indkaldt det nye sted.

Du kan frit vælge hvilken tandlæge du ønsker. 

 

Tandplejen

Tandreguleringen: 87 53 51 40