Vederlagsfri fysioterapi

Fysioterapi til dig, der enten har et svært fysisk handicap eller en funktionsnedsættelse som følge af fremadskridende sygdom

Hvem får vederlagsfri fysioterapi?

Denne form for fysioterapi tilbydes dig, der enten har et svært fysisk handicap eller en funktionsnedsættelse som følge af fremadskridende sygdom. Formålet er at forbedre/vedligeholde dine fysiske funktioner eller at udskyde funktionsnedsættelsen.

Trænings- og behandlingstilbud

Tilbuddet består primært af træning. Din træning vil blive tilrettelagt på baggrund af forundersøgelsen. Som udgangspunkt består tilbuddet af træning på hold og individuel træning.

Al træning vil være tilpasset dig og din situation og tage højde for de begrænsninger, der måtte være for dig. I nogle situationer vil der være behov for at supplere træningen med individuel opfølgning, hvor du kan blive behandlet med f.eks. udspænding. Din fysioterapeut vil aftale nærmere med dig.

Kontakt

Hvis du ønsker Syddjurs Kommunes tilbud om vederlagsfri fysioterapi, skal du kontakte

Visitation til Sundhed og Omsorg
Telefon: 87 53 66 00
Visitationen kan træffes mandag, tirsdag, torsdag, fredag kl. 09.00 – 11.00 (Det er ikke muligt at ringe onsdag).

Vil du vide mere om det kommunale tilbud, skal du kontakte

Træning og Sundhed 
Telefon: 8753 5080
Telefontid: kl. 8.00-9.00 eller kl. 12.00-13.00


Ønsker du vederlagsfri fysioterapi hos en privatpraktiserende fysioterapeut, kan du kontakte den ønskede klinik direkte. En oversigt findes på sundhed.dk.

Borgerservice

Mandag-Tirsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft