Fejlmeld gade- og trafiklys

Du kan hjælpe os ved at melde eventuelle fejl og mangler på gade- og trafiklys ind til os.

Aura står for drift og vedligeholde af vores gadebelysning og trafiklys.

Gadebelysningen omfatter al belysning på offentlige veje, stier, gader og pladser i Syddjurs Kommune, samt på de private fælles veje hvor Syddjurs Kommune forestår gadebelysningen.

Hvis der opstår fejl eller uheld på gadelyset eller signallys skal fejlmeldinger stiles til Aura ved at trykke på den lilla kasse herunder.

Man kan også fejlmelde gadelys ved at ring til Aura døgnet rundt på 87 92 55 11

Ved større eller alvorlige fejl udbedres fejlen straks. Ved mindre fejl f.eks. enkelte lyskilder, der ikke lyser, udbedres fejlen indenfor 14 dage.            

Trafiklyset i Ebeltoft ved Føtex er et statsvejsanlæg. Ved fejlmelding for dette signal skal der derfor rettes henvendelse til Vejcenter Aalborg på tlf: 7244 3333 eller til Trafikkens Informations Center (TIC) på tlf: 80 20 20 60 hvor der er døgnvagt.

Trafik og Anlæg

Mandag-Tirsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00