Trafik og Anlæg

Find information om kollektiv trafik, mobilitet, trafikssikkerhed, parkering, veje, stier og meget mere

Adresser og GPS

En korrekt adressering er vigtig, ikke kun for postbuddet

Fejlmeld gade- og trafiklys

Du kan hjælpe os ved at melde eventuelle fejl og mangler på gade- og trafiklys ind til os

Giv et praj

Hvis du oplever fejl eller mangler på kommunens arealer og veje, kan du hjælpe os ved at melde det ind til os

Kørekort

Fornyelse, mistet/ødelagt, generhvervelse, internationalt kørekort, udenlandske kørekort i Danmark, knallertkørekort

Kommunal ekspropriation

På denne side finder du information om, hvad en ekspropriation er, og hvordan den foregår. Når kommunen ønsker at anlægge vej, sti, spildevandsanlæg, boligområde eller et erhvervsområde, har kommunen mulighed for at gennemføre erhvervelse ved ekspropriation

Træpolitik i Syddjurs Kommune

Der skal være en god grund til at fjerne beplantning - blandt andet fordi det er levesteder for dyr og insekter. Her kan du læse Syddjurs Kommunes praksis for pleje af kommunale arealer

Trafiksikkerhed

Det skal være trygt og sikkert at færdes på veje og stier i Syddjurs Kommune

Udvikling og projekter

Her kan du læse om nogle af de forskellige projekter, der arbejdes med i Veje og Trafik

Veje og stier

Information om offentlige veje og stier samt private fællesveje

Vintervejr

Vi salter og rydder sne på de offentlige veje, stier og pladser, når der er vintervejr