Trafiksikkerhed

Det skal være trygt og sikkert at færdes på veje og stier i Syddjurs Kommune.

Kampagner

I Syddjurs Kommune gennemfører vi forskellige kampagner for at skabe fokus omkring trafiksikkerhed. Her kan du læse om vores aktuelle kampagner.

Sikker trafik - send et forslag

Det skal være trygt og sikkert at færdes på veje og stier i Syddjurs Kommune. Som borger oplever du, hvordan trafikken fungerer, derfor vil vi gerne have besked, hvis du oplever utrygge steder i trafikken, vi skal undersøge nærmere.

Skiltning

Der findes mange forskellige skilte på vejarealer, vejvisningsskilte, vejnavneskilte, husnummerskilte samt servicevejvisningsskilte. Her kan du læse om retningslinjer og regler for skiltning.

Trafikspejl

Ansøgning om tilladelse til opsætning af trafikspejl

Trafiktællinger

Syddjurs Kommune tæller trafikken for at blive klogere på mængden af trafik og bilernes hastighed. Viden om trafikken giver et fundament til at skabe en god og sikker infrastruktur.