Skiltning

Der findes mange forskellige skilte på vejarealer, vejvisningsskilte, vejnavneskilte, husnummerskilte samt servicevejvisningsskilte. Her kan du læse om retningslinjer og regler for skiltning

Der er mange skilte, som henvender sig til trafikanter, og som er opstillet tæt ved veje. Du kan læse mere omkring nogle af de muligheder og begrænsninger, der er for at opsætte skilte i forhold til trafik her på siden.

Syddjurs Kommunes udgangspunkt er altid at skilte som har noget med trafikken at gøre, ikke må være til ulempe eller til fare for trafikken. Skal du derfor opsætte et skilt, kræver dette tilladelse fra Vejmyndigheden i Syddjurs Kommune, samt samtykke fra Østjyllands Politi.

Færdselstavler og vejvisningsskilte, som er nødvendige for trafiksikkerheden og afviklingen af trafikken, sættes op på og langs med kommunens veje.

Skilte på vejarealer

Trafik og Anlæg

Mandag-Tirsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00