Vintervejr

Vi salter og rydder sne på de offentlige veje, stier og pladser, når der er vintervejr

Hvem har ansvaret?

På offentlige veje og stier er det vejmyndighedens ansvar, at der bliver ryddet og saltet. Alt efter hvilken vej det er, er det kommunens eller Vejdirektoratets ansvar.

På statsvejene er det Vejdirektoratets ansvar. En beskrivelse af hvilke veje der er statsveje kan ses under fanen Vejnettet i venstre side af skærmen.

Syddjurs kommune foretager snerydning på kommunale veje. Snerydningen foretages efter en plan, hvor vejene er prioriteret. Det er ejerne af ejendomme, der grænser op til en offentlig vej eller sti, der skal rydde og salte fortov og sti ud for ejendommene.

Vi overvåger vej- og vejrsituationen døgnet rundt

Fra målestationer langs vejene sendes løbende data til vejdirektoratets vintervagtcentral der kontakter kommunen. Vi vurderer løbende, om glatførebekæmpelse eller snerydning skal sættes i gang ud fra måledata og DMI’s prognoser.

Kort over vejklasser

På kortet kan du se vinterklasserne. Klik på navigeringspilene yderst til højre for at zoome eller flytte rundt i kortet, du kan også bruge ikonerne til at navigere med.

Vejnettet i Syddjurs Kommune er klassificeret i 4 vejklasser - Klasse 1 – 4 veje.

Vi koncentrerer os mest om klasse-1 vejene.

Prioritering er aftalt med politiet og fastlagt ud fra vejenes betydning for færdslen.

Vi salter, mod glatføre

  • På klasse 1 veje salter vi præventivt, det vil sige før glatføre forventes at opstå
  • På klasse 2 veje sparer vi på saltet, det vil sige vi salter kun når glatføre forventes at optræde i en længere periode. Vær derfor opmærksom på at glatføre kan optræde i kortere perioder
  • På klasse 3 veje salter vi kun i dagtimerne
  • På klasse 4 veje salter vi kun undtagelsesvis og kun når serviceniveau er opnået på de øvrige vejklasser

Vi rydder sne, når det generer fremkommeligheden

  • På klasse 1 veje salter og rydder vi for at hindre fastkørt sne/is under snefald. Vejene renses uafbrudt døgnet rundt indtil normal føre er genskabt
  • På klasse 2 veje rydder vi under snefald så vejene er fremkommelige. Vejene kan være vanskeligt fremkommelige i nattetimerne
  • På klasse 3 veje rydder vi sne i dagtimerne. Vejene kan være vanskeligt fremkommelige/ lukkede i nattetimerne
  • På klasse 4 veje rydder vi kun sne undtagelsesvis og kun når det ønskede serviceniveau er opnået på de øvrige vejklasser. Vejene kan være vanskeligt fremkommelige/lukkede i nattetimerne

Kort over stier og fortove

På kortet kan du se stier og fortove, der ryddes. Klik på navigeringspilene yderst til højre for at zoome eller flytte rundt i kortet, du kan også bruge ikonerne til at navigere med.

Trafik og Anlæg

Mandag-Tirsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00