Vandforsyningsplan

Vandforsyningsplanen beskriver teknik og forsyningsstruktur for de vandværker, der forsyner kommunen med drikkevand.

Vandforsyningsplanens målsætninger og retningslinjer danner baggrund for kommunens administration af drikkevands- og grundvandsområdet.

Byrådets målsætninger er:

  • at grundvandet skal beskyttes, så der også i fremtiden er rent drikkevand
  • at arbejde for, at drikkevandsforsyningen skal baseres på en decentral vandforsyningsstruktur og på grundvand, der kun har gennemgået en simpel vandbehandling.
  • at alle forbrugere skal sikres adgang til en stabil forsyning med tilstrækkelige mængder af drikkevand af god kvalitet.

Herunder ses link til den gældende vandforsyningsplan 2018-24 og til det tilhørende kortmateriale.

Der er herunder ligeledes et link til det arbejde, som pågår i følgegruppen til den kommende vandforsyningsplan 2025, som pt. er under udarbejdelse.

Miljø og Klima

Mandag-Onsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft