Erhvervspolitisk dialogforum

Alle virksomheder i Syddjurs opfordres til at tilmelde sig - det skal ske senest 1. maj 2024. Herefter udvælges deltagerne.

Erhvervspolitisk dialogforum

Hvordan bliver Syddjurs en endnu mere attraktiv erhvervskommune? Kan vi komme mere i dybden med vigtige udviklingsdagsordener for virksomhederne? Og hvad med den grønne omstilling? Emner som disse skal i fokus i nyt, erhvervspolitisk dialogforum, som Erhvervs-og planudvalget at besluttet at etablere. 

Det nye forum udspringer af planen for udmøntningen af Erhvervs- og planpolitikken for 2023-2026. Her fremgår det, at der i 2024 skal etableres et erhvervspolitisk dialogforum, som skal styrke dialogen mellem Syddjurs Kommune og det lokale erhvervsliv. 

Alle virksomheder i Syddjurs Kommune får mulighed for at melde sig til det erhvervspolitiske dialogforum.

Tilmelding sker ved at udfylde formularen nederst på denne side senest 1. maj.

Efter tilmeldingsfristens udløb udvælges virksomhederne ud fra følgende kriterier: Variation i geografisk placering, størrelse af virksomhed samt branche for at sikre diversitet og bredde. 

Forummet skal bestå af en fast deltagerkreds bestående af: 

 • Repræsentanter fra op til 25 lokale virksomheder 
 • Erhvervs- og planudvalget 
 • Kommunaldirektøren 
 • Repræsentation fra Erhvervsenheden 
 • Repræsentation fra Administrationen i øvrigt ved behov. 

Det erhvervspolitiske dialogforum kører i en forsøgsperiode på ét år med 3 møder, hvorefter konceptet evalueres.

Møderne finder som udgangspunkt sted på rådhusene i Ebeltoft og Hornslet i umiddelbar forlængelse af Erhvervs-og planudvalgets udvalgsmøder. 

Mødedatoer: 

 • Den 15. maj 2024 kl. 17.00-19.00
 • Den 13. november 2024 kl. 17.00-19.00 
 • Februar 2025 - dato følger. 

På hvert møde vil der være ét centralt mødetema, for eksempel:

 • Erhvervshandlingsplanen og dens implementering, herunder kommende aktiviteter 
 • Tiltrækning af nye virksomheder 
 • Markedsføring af Syddjurs Kommune som attraktiv erhvervskommune 
 • Syddjurs Kommunens indsats for at understøtte bæredygtig omstilling i virksomhederne 
 • Byggesagsbehandling og miljøgodkendelser 
 • Kommunens samarbejdsaftaler med Aarhus Universitet og Central Denmark EU Office. 

Møderne skal også bruges til fælles sparring og ideudvikling på emner, som har betydning for erhvervsudviklingen i kommunen.

På møderne i det erhvervspolitiske dialogforum kan også deltage virksomheder, som ikke er medlemmer. Det samme kan interesseorganisationer, foreninger og andre relevante parter, for eksempel Business Djursland, Erhvervshus Midtjylland, Visit Aarhus og Dansk Industri.

Afhængig af emnet for det enkelte møde kan der også inviteres repræsentanter fra de øvrige politiske fagudvalg. 

Tilmeldingsformular

Indlæser formular