Byggetilladelse

Du skal søge byggetilladelse til at opføre ny-, om- og tilbygning til avls- og driftsbygninger gennem Byg og Miljø.

Indhent først tilladelse efter husdyrloven

En byggetilladelse kan tidligst meddeles, når der er truffet afgørelse i henhold til husdyrloven. Det kan derfor være nyttigt, at indhente de nødvendige tilladelser inden du søger byggetilladelse.

Du må ikke igangsætte byggeriet, før du har fået en byggetilladelse. Byggetilladelsen bortfalder, hvis arbejdet ikke er påbegyndt indenfor 1 år.

Byggeansøgningens indhold

Byggeansøgningen skal indeholde relevante oplysninger, beskrivelser, tegninger og de nødvendige tilladelser efter anden lovgivning (eksempelvis tilladelse efter husdyrloven, planloven mv.).

Hvis byggeriet kræver dispensation, skal der medsendes en begrundet dispensationsansøgning.

Kontakt evt. byggesagsafdelingen for en forhåndsdialog.

Byggeri

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft