Landbrugsbyggeri

Hvis du ønsker at søge om at bygge avls- og driftsbyggeri, nyopførelse eller tilbygning til stuehuse

Byggetilladelse

Du skal søge byggetilladelse til at opføre ny-, om- og tilbygning til avls- og driftsbygninger gennem Byg og Miljø.

Husk BBR når byggeriet er opført

Byggeri skal indberettes til BBR-registeret.

Landbrugsbyggerier der ikke kræver byggetilladelse

Visse byggerier er undtaget fra krav om byggetilladelse.

Tilladelse efter husdyrloven

Etablering, udvidelse eller ændring på et landbrug med et erhvervsmæssigt dyrehold skal anmeldes til kommunens husdyrteam. Dette gælder også de byggerier, der kan opføres uden byggetilladelse.